Informatie voor werkgevers

Iedereen heeft zijn eigen redenen om personeel op te leiden. Bijvoorbeeld medewerkers die tijdelijk thuis zitten vanwege de corona-crisis, om de marktvraag te kunnen realiseren of om klaar te zijn voor de toekomst. Maar dat scholen en opleiden een belangrijk onderdeel is om onze gehele noordelijke economie wendbaar en weerbaar te maken, dat is wel duidelijk.

Maar waar begin je en welke mogelijkheden zijn er in Noord-Nederland om hier ondersteuning bij te krijgen?

Kom in contact met een werkgeversadviseur in jouw regio!

Algemeen landelijk

NOW Regeling

Het doel van de  NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.

Lees meer over de NOW-regeling

Subsidie Praktijkleren

Voor kandidaten op een werk-leerbaan:

  • een BBL’er werkt gewoon mee in het bedrijf
  • en gaat een dag per week naar school

Heb jij zo’n plek voor een BBL-leerling in het middelbaar beroepsonderwijs? Deze subsidieregeling vraagt u per studiejaar aan of jaarlijks na afloop van de begeleiding.

Lees meer over de subsidie Praktijkleren.

Samenwerken binnen S-BB

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Samen werken we aan thema’s als erkenning, beroepspraktijkvorming en kwalificaties en diploma’s.

Lees meer wat S-BB voor jou kan betekenen.

Stagefonds zorg

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen.

Lees meer over het Stagefonds Zorg

Algemeen Noord-Nederland

In Drenthe, Friesland en Groningen staan werkgeversadviseurs van gemeenten en UWV voor je klaar om je te ondersteunen bij het opleiden en vinden van nieuw personeel. De adviseurs kunnen informeren over specifieke projecten, maar ook over strategische personeelsplanning. Je kunt contact opnemen met de arbeidsmarktregio. Elke arbeidsmarktregio heeft zijn eigen specifieke projecten bijvoorbeeld het samen ontwikkelen van maatwerktrajecten binnen je bedrijf.

Subsidieregeling Provincie Drenthe (Human Resources MKB Drenthe)

Wil jij je personeelsbeleid professionaliseren of investeren in de ‘inzetbaarheid’ van je medewerkers? Met deze subsidie kunnen mkb’ers in de provincie Drenthe een onafhankelijke deskundige inschakelen die hun daarbij helpt. Daarnaast is het mogelijk dat medewerkers deelnemen aan een (in-company) opleiding, training, seminar of cursus.

Meer lezen over deze subsidieregeling

Het 1000-banenplan in de regio Groningen

Heb je vakkrachten nodig door bouw- of herstelwerk veroorzaakt door aardbevingsschade? Het 1000-banenplan biedt nu de mogelijkheid om vakkrachten op te leiden specifiek voor het werk dat uw bedrijf doet. We noemen dit maatwerkscholing.

Meer weten over de (financiële) mogelijkheden van het 1000-banenplan 

De speciale impuls voor stage en scholing in Friesland

Per 1 september gaan deze twee maatregelen uit het Lok op 1: no en moarn pakket van start. De regelingen zijn bedoeld om bedrijven en andere organisaties in deze zware economische tijden te stimuleren om te investeren in hun medewerkers. Daarnaast wil de provincie met de tegemoetkoming  voor stagebegeleiding de drempel verlagen om een stagiair aan te nemen. Voor beide subsidieregelingen is 300.000 euro beschikbaar.

Meer lezen over deze subsidieregeling

O&O fondsen en brancheverenigingen

Via O&O fondsen en brancheverenigingen kan je van verschillende mogelijkheden gebruik maken, waaronder om organiserend vermogen en in sommige gevallen financiering. Via het fonds kan je voor jouw specifieke branche contact opnemen voor meer informatie.

Bouw

Bouwend Nederland

Als ondernemer in de bouw & infra loop je dagelijks tegen veel vragen aan. Vragen waarop je een snel en praktisch antwoord wilt. Maar hoe kom je bij de persoon die dat antwoord weet? Die persoon vind je bij Bouwend Nederland Advies. Eén loket voor al je vragen. Over cao-bepalingen, aanbestedingen, algemene voorwaarden, vorstverlet, de Wet ketenaansprakelijkheid, de Ziektewet, en zoveel meer. Bouwend Nederland Advies help je graag verder.

Neem contact op met Bouwend Nederland regio Noord

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland

KHN is dé brancheorganisatie voor de horeca in Nederland. Wij vertegenwoordigen en verenigen 20.000 horecaondernemers met ruim een kwart miljoen medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de beste gastvrijheid. KHN komt op voor de belangen van de horeca. Dat doen we op landelijk en lokaal niveau.

Wij zijn een belangrijke gesprekspartner voor de provincie en andere stakeholders. We volgen nauwgezet het regionale horecabeleid en oefenen daar invloed op uit. Ben je benieuwd wat KHN voor jou kan betekenen? Of wil je contact de bestuurders van ? Kijk hiernaast voor de contactgegevens.

Kijk hier voor de contactgegevens regio Drenthe

Kijk hier voor de contactgegevens regio Friesland

Kijk hier voor de contactgegevens regio Groningen

Metaal

Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie biedt ledenadvies op sociaaljuridisch, bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch, fiscaal en bestuursrechtelijk gebied.

Neem contact op met één van de ledenadviseurs district Noord

Specifiek metaalbewerking – OOM

Er zijn verschillende manieren om financiële ondersteuning aan te vragen. Zo vergoedt de Persoonlijke Trainingstoelage (PTT) bijvoorbeeld 50% van de scholingskosten van een medewerker, tot maximaal €750,- per jaar. En als werkgever kan je het Ontwikkelbudget aanvragen voor het verbeteren van de leercultuur in je bedrijf.

Kijk hier voor alle financiële regelingen die OOM heeft

A+O Metalektro

A+O Metalektro biedt verschillende vergoedingen voor de scholing en ontwikkeling van medewerkers. Je kunt bijvoorbeeld een vergoeding aanvragen wanneer medewerkers een erkende opleiding volgen (mbo, hbo etc.) of wanneer je als bedrijf een stagiair begeleidt. Ook biedt A+O een vergoeding voor het vergroten van persoonlijke of digitale vaardigheden van medewerkers. En voor het ontwikkelen van je praktijkopleiders. En wanneer je een zij-instromer in dienst neemt, kun je ondersteuning aanvragen voor het inwerken.

Voor meer informatie en de uitgebreide voorwaarden kijk je hier

Techniek

Techniek Nederland

Techniek Nederland is zeer actief in het netwerk van onderwijs en scholen en zorgt voor een actueel opleidingsaanbod.

Neem contact op met Techniek Nederland Advies voor meer informatie 

Specifiek voor de installatiebranche: Wij-techniek

Er zijn verschillende manieren om ondersteuning aan te vragen. Wanneer medewerkers een van deze trajecten doorlopen, ontvangen ze een scholingstegoed van € 500,-. Ook biedt Wij Techniek  een ontwikkelvoucher van o.a. de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, waarmee medewerkers een bijdrage tot € 1500,- kunnen aanvragen voor de kosten van een cursus of opleiding. Via de Opleidingsstimuleringsregeling (OSR) vraag je als werkgever een tegemoetkoming in de scholingskosten van een of meerdere werknemers aan.

Ga naar de website van Wij-Techniek

Technologische industrie

Voldoende en goed opgeleid personeel is een voorwaarde voor succes van je onderneming. Onze speerpunten: Meer instroom in technische studies, kwalitatief hoogstaande opleidingen en een goede aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt.

Wil je meer weten over de bedrijven en activiteiten in Regio Noord? Of participeren in een van de innovatieprojecten? Neem contact op. 

Zorg

Zorgplein Noord

Onze loopbaanspecialisten ondersteunen organisaties op het gebied van loopbaanadvies en mobiliteit. Wil je investeren in duurzame inzetbaarheid en loopbaanoriëntatie als instrument inzetten? Heb je medewerkers die vanwege een reorganisatie of ziekte een andere werkplek nodig hebben? Dan ben je bij ZorgpleinNoord op de juiste plek.

Ga naar de website van Zorgplein Noord

De Scholingsalliantie Noord is een samenwerking tussen: